Społeczne Stowarzyszenie Prasoznawcze STOPKA
R E K L A M A
    Zaloguj się
 
Stopka
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Książki
Autorzy
Publikuj u nas
Szukaj
Stopnik 2020
Regulamin XXI edycji Konkursu o Nagrodę i Medal Zygmunta Glogera
SSP STOPKA / 10:14:24, 11.06.2010 r.   drukowanie
 1. Społeczne Stowarzyszenie Prasoznawcze „STOPKA” w Łomży wraz z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, PAN, Marszałkiem Województwa Podlaskiego, Prezydentem Łomży ogłaszają doroczny Konkurs o Nagrodę i Medal Zygmunta Glogera. Ma on trójstopniowy charakter, a jego laureaci, oprócz gratyfikacji pieniężnej, otrzymują medal, który będzie wręczony podczas jesiennej sesji naukowej pt. Prawda i fałsz. O polskiej chwale i wstydzie.
 2. Autor Encyklopedii staropolskiej, jego życie poświęcone badaniu i ochronie kultury, godne są upowszechnienia. Rozpoczynając XXI edycję konkursu, organizatorzy chcą przyczynić się do rozwoju kultury we wszystkich jej przejawach.
 3. Naszym pragnieniem jest uhonorowanie wybitnych osiągnięć z następujących dziedzin: kulturoznawstwa, antropologii, pedagogiki, ludoznawstwa, kultur lokalnych, pamiętnikarstwa, archeologii, medioznawstwa, muzealnictwa, językoznawstwa, historii piśmiennictwa.
 4. W tegorocznej edycji, podobnie jak w poprzednich, pragniemy nagrodzić nie tylko twórców i badaczy kultury, lecz także tych, którzy działając niekonwencjonalnie i bezinteresownie w swoich środowiskach, wpływają twórczo i pobudzająco na „małe ojczyzny”.
 5. Do udziału w konkursie glogerowskim zapraszamy rodaków zamieszkałych za granicą, szczególnie tych, którzy – mimo różnych przeciwności – podtrzymują, pielęgnują i rozwijają polskość i jej kulturę, umacniają jej związki z kulturą nowych ojczyzn.
 6. Środki na organizację konkursu zagwarantują solidarnie jego organizatorzy.
 7. Kandydatury do nagrody mogą zgłaszać: Polska Akademia Nauk, wyższe uczelnie, samodzielne placówki naukowe, samorządy terytorialne, wydawnictwa, towarzystwa naukowe, związki twórcze, stowarzyszenia społeczne, muzea, biblioteki, wydziały i ośrodki kultury, organizacje polonijne, ambasady RP, redakcje gazet i czasopism zainteresowanych tematyką konkursu oraz ośrodki radiowe i TV. Każdy wniosek musi być w pełni udokumentowany, obejmujący całokształt działalności lub ostatnie pięć lat (książki, publikacje, prezentacja osiągnięć kandydata do nagrody).
 8. Członkowie Kapituły nie mogą kandydować do nagrody glogerowskiej. Przysługuje im natomiast prawo zgłaszania kandydatów.
 9. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo niezwracania nadesłanych prac, pozostaną one własnością SSP „Stopka” w Łomży. Kapituła Nagrody i Medalu w składzie: prof. Janusz Tazbir – przewodniczący, red. Stanisław Zagórski – sekretarz, prof. Józef Borzyszkowski, prof. Piotr Eberhardt, mgr Leszek Filon oraz prof. prof. Bronisław Gołębiowski, Ludwik Malinowski, Włodzimierz Pawluczuk, Henryk Samsonowicz, ks. dr Jerzy Sikora i prof. Wojciech Wrzesiński – oceni nadesłane prace i przyzna nagrody.
 10. Łączna suma przeznaczona na nagrody wynosi 30 500, w tym:
  Nagroda I stopnia – 15 000 zł
  Nagroda II stopnia – 8 000 zł
  Nagroda III stopnia – 5 000 zł
  Wyróżnienie - 2 500 zł
 11. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo innego podziału nagród.
 12. W szczególnych przypadkach jury ma prawo przyznać nagrody honorowe (medal i dyplom bez gratyfikacji pieniężnej).
 13. Termin zgłaszania kandydatur upływa z dniem 31 lipca 2010 roku. Zgłoszenia należy kierować pod adresem: Społeczne Stowarzyszenie Prasoznawcze STOPKA, ul. Piłsudskiego 83, 18–403 Łomża z dopiskiem: NAGRODA I MEDAL ZYGMUNTA GLOGERA.
  Dodatkowe informacje: tel. 086 216 42 61; faks 086 215 11 51, www.stopkapress.com.pl, e-mail: stopka@stopkapress.com.pl
Top 5
Oblicza solidarności
Oblicza solidarności
Cena: 30,00 zł
Gen: 0.027s Projekt techniczny i wykonanie serwisu: Tomasz Majewski informacja o cookies