XXXV edycja ogólnopolskiej Nagrody im. Zygmunta Glogera
EM / 12:58:12, 27.02.2024 r.
XXXIV edycja ogólnopolskiej Nagrody im. Zygmunta Glogera

Zapraszamy do zgłaszania kandydatur do tegorocznej edycji Konkursu o Nagrodę i Medal im. Zygmunta Glogera. Nagroda ustanowiona w 1983 roku ma na celu upowszechnienie wybitnych osiągnięć z następujących dziedzin: kulturoznawstwa, antropologii, kultur lokalnych, językoznawstwa, pamiętnikarstwa, archeologii, medioznawstwa, pedagogiki, muzealnictwa, historii, a także badań nad twórczym dorobkiem Zygmunta Glogera. Kapituła przyznaje nagrodę w uznaniu całokształtu działalności lub za konkretne osiągnięcia z danej dziedziny. Łączna suma nagród ufundowanych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego została w tym roku zwiększona do 60 000 zł:

nagroda I stopnia – 20 000 zł,
nagroda II stopnia – 15 000 zł,
nagroda III stopnia – 10 000 zł,
trzy wyróżnienia po 5 000 zł.

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z regulaminem oraz o wypełnienie formularza.

Termin zakończenia naboru zgłoszeń kandydatur do nagrody upływa 28 czerwca 2024 r. (decyduje data stempla pocztowego).Laureaci (1983–2023)

Formularz zgłoszeniowy

Regulamin$ $ Społeczne Stowarzyszenie Prasoznawcze "Stopka" im. Stanisława Zagórskiego w Łomży


$ $ Projekt dofinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
$ $ Projekt zrealizowany we współpracy z Narodowym Centrum Kultury
$ $ Projekt zrealizowany we współpracy z Województwem Podlaskim
$ $ Projekt zrealizowany we współpracy z Miastem ŁomżaWszelkie prawa zastrzeżone © SSP STOPKA w Łomży