Komunikat o rozstrzygnięciu XXVIII edycji Konkursu o Nagrodę i Medal Zygmunta Glogera
SSP STOPKA / 09:25:01, 21.10.2017 r.
NAGRODA I STOPNIA
prof. dr hab. Jarosław Ławski z Ełku za wkład w badania nad twórczością Zygmunta Glogera.

NAGRODA II STOPNIA
prof. dr hab. Ryszard Kowalczyk z Lwówka za ochronę i popularyzację badań nad dziedzictwem regionu wielkopolskiego.

NAGRODA III STOPNIA
Towarzystwo Naukowe „Pruthenia” w Olsztynie za badania nad dziejami dawnych ziem pruskich; Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu za działalność wydawniczo-naukową.

WYRÓŻNIENIA
Joanna Gierczyńska z Warszawy za utrwalanie śladów pamięci Muzeum Więzienia Pawiak; dr Maria Lipok-Bierwiaczonek z Tychów za popularyzowanie tradycji kultury ludowej Śląska; Monika Franciszka Sienkiewicz z Reykjaviku za promowanie kultury polskiej w Islandii;

NAGRODA HONOROWA
Biblioteka Śląska w Katowicach za ochronę dziedzictwa kulturowego Śląska.


NCK

Projekt realizowany we współpracy z Narodowym Centrum KulturyXXVIII edycję Konkursu o Nagrodę i Medal Zygmunta Glogera
wraz z konferencją nt. „Poczucie narodowe, poczucie patriotyczne”
sfinansowali:

$ $ Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
$ $ Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku
$ $ Urząd Miejski w Łomży
$ $ Społeczne Stowarzyszenie Prasoznawcze "Stopka" im. Stanisława Zagórskiego w Łomży


Wręczenie nagród odbyło się 20 października 2017 r. w Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu


Wszelkie prawa zastrzeżone © SSP STOPKA w Łomży