Komunikat Kapituły Nagrody i Medalu Zygmunta Glogera o rozstrzygnięciu XXII edycji konkursu
WCz / 14:50:26, 22.09.2011 r.
Posiedzenie Kapituły pod przewodnictwem prof. Henryka Samsonowicza odbyło się 9 września 2011 r. w Łomży. Kapituła postanowiła przyznać:

nagrodę I stopnia w wysokości 20 000 zł
prof. dr hab. Januszowi Tazbirowi – za ogromny dorobek w badaniu i upowszechnianiu historii kultury Polski na tle dziejów Europy.

nagrodę II stopnia w wysokości 12 000 zł
dr hab. Małgorzacie Dajnowicz, prof. Uniwersytetu w Białymstoku – za wszechstronne badania dotyczące dziejów regionalnych Mazowsza i Podlasia.

nagrodę III stopnia w wysokości 8 000 zł
prof. dr hab. Andrzejowi Gawryszewskiemu z Polskiej Akademii Nauk – za badania nad dziejami ludności Polski i Warszawy.

Wyróżnienia w wysokości po 5 000 zł
Jerzemu Derendzie – za osiągnięcia w badaniu historii i stworzenie monumentalnej monografii Bydgoszczy;
Leonardzie Rewkowskiej, działaczce Związku Polaków z Grodna – za krzewienie polskości i obronę języka polskiego na Białorusi;
Kazimierzowi Cłapce – za inspiracje i wdrożenie wielu ważnych przedsięwzięć kulturalnych dla Łomży i byłego województwa łomżyńskiego;
dr. hab. Jackowi Knopkowi, prof. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu – za dorobek dotyczący spraw polonijnych w Europie;
Krzysztofowi Braunowi z Uniwersytetu Warszawskiego – za osiągnięcia w badaniu kultury Mazowsza.

Wyróżnienia honorowe:
Wojciechowi Giełżyńskiemu, wybitnemu reporterowi i publicyście z Warszawy – za publikacje popularyzujące wiedzę o Polsce i świecie;
Annie Jakubowskiej z Łomży – za cenne lokalne inicjatywy kulturalne ożywiające zainteresowanie różnymi dziedzinami kultury i sztuki;
Irenie Koźmińskiej z Warszawy – za zainicjowanie i prowadzenie kampanii „Cała Polska czyta dzieciom”;
dr. Piotrowi Oszczanowskiemu z Uniwersytetu Wrocławskiego – za krzewienie wiedzy o sztuce i kulturze Śląska.


Informacja nadzwyczajna zarządu Społecznego Stowarzy­sze­nia Prasoznawczego „Stopka”
W związku z 30-leciem Stowarzyszenia zarząd postanowił podnieść o 100 procent pulę nagród tegorocznej edycji. Dzięki temu i zwiększonej pomocy Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pierwsza nagroda wyniosła 20 tys. zł i wzrosły także pozostałe nagrody i wyróżnienia. Cieszymy się, że było to możliwe i serdecznie gratulujemy laureatom.


Nagrody ufundowali:

$ $ Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
$ $ Narodowe Centrum Kultury
$ $ Społeczne Stowarzyszenie Prasoznawcze "Stopka"


Zapraszamy na wręczenie nagród, które odbędzie się w Łomży 21 października 2011 r. w czasie uroczystości glogerowskich i jubileuszowych.


Wszelkie prawa zastrzeżone © SSP STOPKA w Łomży