Komunikat
SSP STOPKA / 08:42:59, 15.07.2008 r.
Poszukujemy firmy, która pomoże pozyskać fundusze unijne na nowe, atrakcyjne kierunki pracy ośrodka szkoleniowo-wypoczynkowo-leczniczego w zachodnich Mazurach. Chodzi m.in. o rozbudowę bazy, stworzenie dodatkowych miejsc noclegowych oraz unowocześnienie wyposażenia.
Oczekujemy na propozycje skorzystania przez Stowarzyszenie ze wsparcia unijnego także w ramach różnych innych form działalności „Stopki” (kultura i sztuka, edytorstwo, edukacja, działania prozdrowotne i szkoleniowe).
Prosimy o nadsyłanie ofert popartych prezentacją dotychczasowych dokonań – pocztą elektroniczną (e-mail: prezes@stopkapress.com.pl) lub tradycyjną (SSP „Stopka”, ul. Piłsudskiego 83, 18-403 Łomża).


Wszelkie prawa zastrzeżone © SSP STOPKA w Łomży