Przekaż 1% podatku
SSP STOPKA / 09:16:59, 04.03.2008 r.

$ $

Fundacja „Glogerianum”
Numer KRS: 0000239949

18-403 Łomża, ul. Piłsudskiego 83
tel. (086) 216 42 61
http://www.wswmir.pl

Numer konta:
Kredyt Bank S.A. Oddział w Łomży
83 1500 1533 1215 3004 7478 0000


W jaki sposób przekazać 1% podatku?

Wypełnij odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym (PIT-36, PIT-37 lub PIT-28)
W zeznaniu podajemy nazwę organizacji oraz numer jej wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego. Podajemy także kwotę, którą chcemy przekazać dla opp, nie może ona jednak przekraczać 1% podatku należnego, wynikającego z zeznania podatkowego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół (Art. 45 ust. 5c ustawy o pdpf).


Wszelkie prawa zastrzeżone © SSP STOPKA w Łomży