Nowy prezes "Stopki"
EM / 08:20:23, 22.10.2015 r.
$ $Walne zebranie Społecznego Stowarzyszenia Prasoznawczego „Stopka” wybrało w czwartek 15 października 2015 roku nowego prezesa. Został nim prof. dr hab. Ludwik Malinowski z Warszawy, dotychczas członek zarządu Stowarzyszenia. Zastąpi on zmarłego w sierpniu br. red. Stanisława Zagórskiego – założyciela i jak dotąd jedynego, przez 34 lata, prezesa „Stopki”.
Prof. Ludwik Malinowski, ur. 1935, pochodzi z powiatu wysokomazowieckiego. Studia historyczne ukończył na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pracował w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Autor publikacji naukowych i publicy­stycznych, z których najważniejsze to: Najnowsza historia Polski 1918-1985 (Warszawa 1986), Powstanie Drugiej Rzeczypospolitej (Warszawa 1989), W pięćdziesiątą rocznicę września (Warszawa 1990), Dramaty ludzi władzy Drugiej Rzeczypospolitej (Łomża 2001), Politycy Drugiej Rzeczypospolitej, t. I-II (Toruń 2003), Europa nadziei (Warszawa 2005), Europa — Unia — Polska (Łódź 2007), Polska w Europie (Warszawa 2011).

WCz

Obrady walnego zebrania w obiektywie Jerzego Chaberka
Wszelkie prawa zastrzeżone © SSP STOPKA w Łomży