Drugi tom „Farmakologii…” już dostępny
EM / 12:23:25, 19.12.2014 r.
$$Ukazał się II tom podręcznika pt. Farmakologia dla policealnych szkół farmaceutycznych autorstwa Daniela Modnickiego, z dodatkiem Doroty Sawińskiej nt. prowadzenia obrotu produktami leczniczymi.
Książka została dopuszczona do użytku szkolnego decyzją Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 grudnia 2014 roku i wpisana do wykazu podręczników przeznaczonych do kształcenia w zawodach pod numerem 49/2014.
Wydana przez Oficynę Wydawniczą „Stopka” Farmakologia dla policealnych szkół farmaceutycznych T. 1 i 2 jest jedynym podręcznikiem dopuszczonym przez MEN do kształcenia w zawodzie technika farmaceutycznego zgodnie z nową podstawą programową.
Już do nabycia.

WCz


Wszelkie prawa zastrzeżone © SSP STOPKA w Łomży