Minął termin nadsyłania prac na konkursy "Narew - ludzie, przyroda, kultura"
DG / 15:40:16, 06.09.2012 r.
Wielki, dziennikarski projekt Społecznego Stowarzyszenia Prasoznawczego „Stopka” pn. „Narew – ludzie, przyroda, kultura” jest już na finiszu. Z końcem sierpnia upłynął termin składania prac we wszystkich czterech kategoriach.

Inicjatywa spotkała się z dużym zainteresowaniem zarówno profesjonalistów, jak i amatorów. Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za zaangażowanie, a przede wszystkim za nadesłane materiały. Plon konkursów jest tak różnorodny, jak tego oczekiwaliśmy – na jego bazie stworzymy „Wielką księgę narwiańską”, która udokumentuje wyjątkowość dorzecza Narwi i Bugu.

W sumie otrzymaliśmy blisko 400 prac: 162 w kategorii na esej, 80 – reportaż, 112 – fotoreportaż, 38 – starą fotografię. Wszystkie materiały zostaną przekazane jury. Zwycięzców poznamy do końca tego roku. Ich nazwiska będą podane na naszej stronie internetowej.


Wszelkie prawa zastrzeżone © SSP STOPKA w Łomży