Społeczne Stowarzyszenie Prasoznawcze STOPKA
R E K L A M A
    Zaloguj się
 
Stopka
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Książki
Autorzy
Publikuj u nas
Szukaj
Stopnik 2017
Konkursy "Narew: ludzie, przyroda, kultura"
SSP STOPKA / 15:45:40, 25.05.2011 r.   drukowanie
$ $


Społeczne Stowarzyszenie Prasoznawcze "Stopka" w Łomży, w roku swojego 30-lecia, wraz z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Marszałkami Województw: Mazowieckiego – Adamem Struzikiem i Podlaskiego – Jarosławem Dworzańskim oraz Prezydentem Łomży – Mieczysławem Czerniawskim, ogłasza otwarte konkursy na esej, reportaż, fotoreportaż i starą fotografię.

Ich motywem przewodnim jest Narew i jej dorzecze. Zapraszając eseistów, reporterów i fotoreporterów, nie chcemy narzucać tematów ani sposobów ich ujęcia. Chodzi nam o materiał różnorodny, pokazujący mieszkańców terenów nadnarwiańskich, a także całego dorzecza Narwi.

Zależy nam na ukazaniu istotnych problemów współczesności na tle przemian ekonomicznych, społecznych i obyczajowych, świadectwach życia codziennego, przyjrzeniu się źródłom utrzymania, sposobom spędzania wolnego czasu, próbie zbadania uznawanych wartości, przekonań i różnorodności opinii. I oczywiście reporterskim spenetrowaniu współczesnych konfliktów i sposobów ich rozwiązywania. Interesująca byłaby też odpowiedź, na pytanie, jaką rolę odgrywa wiara, wielokulturowość, w tym różnorodność wyznań i świątyń. Co urozmaica życie codzienne? Co dodaje radości, a co zasmuca? Na ile miejsce urodzenia i zamieszkania, a także środowisko przyrodnicze wpływają na ludzkie losy? Które tradycyjne wartości są nadal istotną częścią życia mieszkańców, a które zostały zastąpione przez nowe? Co stało się z przesądami, zabobonami, znachorami, bajarzami i strachami przeszłości? Ile prawdy jest w obiegowej opinii, że tereny na wschód od Wisły, na wschodnim pograniczu, są o sto, a nawet dwieście lat opóźnione w stosunku do środkowej i zachodniej Polski? A jeśli tak, to czy w każdej dziedzinie jest to niekorzystne?

Byłoby interesujące, gdyby uczestnikom konkursu udało się uchwycić rozwój wybranych miast wzdłuż Narwi lub w jej bliskości, jak też rosnące oddziaływanie Białegostoku w górnym biegu rzeki i Warszawy w dolnym.

Krótko: zależy nam na ukazaniu bogactwa i różnorodności ludzkich losów i lokalnych społeczności, na dokumentowaniu przemian lub zastoju w małych ojczyznach narwiańskiego dorzecza.

W fotoreportażach chcielibyśmy uzyskać niebanalne, przyłapane na gorąco, dynamiczne ujęcia życia codziennego ludzi, a ponadto świata przyrody nadnarwiańskiej. Mile widziane będą utwory pokazujące zwyczaje, tradycje wiejskie i miejskie, folklor, ale również obrazujące zmiany cywilizacyjne, nowe obyczaje, przejawy nowoczesności, przenikanie się starego świata z nowym.

Zależy nam również na archiwalnych zdjęciach z tych terenów, pokazujących nadnarwiańską przeszłość.

Organizatorzy liczą na bogate materiały, które umożliwią stworzenie WIELKIEJ KSIĘGI NARWIAŃSKIEJ. Znajdą się w niej najlepsze eseje, najciekawsze reportaże i fotoreportaże.

W konkursie może wziąć udział każdy, kto nadeśle pod adresem organizatorów oryginalny esej, reportaż lub fotoreportaż. W przypadku esejów i reportaży oczekiwana objętość utworów powinna być nie większa niż 54 tysiące znaków komputerowych, czyli 30 stron dawnego znormalizowanego maszynopisu. Fotoreportaż powinien składać się z minimum pięciu dynamicznych zdjęć o wspólnej tematyce.

Prace w poszczególnych kategoriach ocenią zespoły jurorów pod przewodnictwem: prof. Janusza Tazbira (esej), Marka Millera (reportaż) i Andrzeja Zygmuntowicza (fotoreportaż) i w każdej z tych kategorii przyznają następujące nagrody:

nagrodę główną w wysokości 20 tysięcy złotych,
nagrodę drugą w wysokości 12 tysięcy złotych
i wyróżnienia po 5 tysięcy złotych każde.


Za najlepsze zdjęcia archiwalne przewiduje się
pięć nagród po 2 tysiące złotych.Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość innego podziału sumy przeznaczonej na nagrody. Zastrzegają sobie również prawo pierwodruku nadesłanych prac w książkach oraz wykorzystania ich na innych nośnikach.

Prace konkursowe w dziedzinie eseju i reportażu należy nadsyłać w formie wydruku komputerowego wraz z dołączoną wersją elektroniczną na płycie CD. Fotoreportaże – w formie odbitek, z dołączoną wersją elektroniczną. Zdjęcia archiwalne – odbitki lub wersja elektroniczna.

Termin nadsyłania prac upływa 31 maja 2012 roku.

Adres: Społeczne Stowarzyszenie Prasoznawcze „Stopka”,
al. Piłsudskiego 83, 18-403 Łomża.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 86 216 42 61
lub drogą mailową – e-mail: narew@stopkapress.com.plRegulamin konkursu na esej
Regulamin konkursu reporterskiego
Regulamin konkursu fotoreporterskiego
Regulamin konkursu starych fotografii
Top 5
Linki: tania ksi‘żka  księgarnia internetowa  policealne studium farmaceutyczne  technik farmacji  filologia  ekonomia  rzekuń  tanie ksi‘żki  joomla bip  katalog
Gen: 0.069s Projekt techniczny i wykonanie serwisu: Tomasz Majewski informacja o cookies    statystyki www stat.pl