Społeczne Stowarzyszenie Prasoznawcze STOPKA
R E K L A M A
    Zaloguj się
 
Stopka
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Książki
Autorzy
Publikuj u nas
Szukaj
Stopnik 2018
Regulamin XXII edycji dorocznego Konkursu o Nagrodę i Medal Zygmunta Glogera
SSP STOPKA / 15:05:29, 25.05.2011 r.   drukowanie
 1. Społeczne Stowarzyszenie Prasoznawcze „Stopka” w Łomży wespół z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Narodowym Centrum Kultury, Marszałkiem Województwa Podlaskiego i Prezydentem Łomży ogłaszają doroczny Konkurs o Nagrodę i Medal Zygmunta Glogera. Ma on trójstopniowy charakter, a jego laureaci, oprócz gratyfikacji pieniężnej, otrzymują medal, który będzie wręczony podczas jesiennej sesji naukowej nt. Media wolne i bezwolne.
 2. Autor Encyklopedii staropolskiej, jego życie poświęcone badaniu i ochronie kultury, godne są upowszechnienia. Rozpoczynając XXII edycję konkursu, organizatorzy chcą przyczynić się do rozwoju kultury we wszystkich jej przejawach.
 3. Naszym pragnieniem jest uhonorowanie wybitnych osiągnięć z następujących dziedzin: kulturoznawstwa, antropologii, pedagogiki, ludoznawstwa, kultur lokalnych, pamiętnikarstwa, archeologii, medioznawstwa, muzealnictwa, językoznawstwa, historii piśmiennictwa.
 4. W tegorocznej edycji, podobnie jak w poprzednich, pragniemy nagrodzić nie tylko twórców i badaczy kultury, lecz także tych, którzy działając niekonwencjonalnie i bezinteresownie w swoich środowiskach, wpływają twórczo i pobudzająco na „małe ojczyzny”.
 5. Do udziału w konkursie glogerowskim zapraszamy rodaków zamieszkałych za granicą, szczególnie tych, którzy – mimo różnych przeciwności – podtrzymują, pielęgnują i rozwijają polskość i jej kulturę, umacniają jej związki z kulturą nowych ojczyzn.
 6. Środki na organizację konkursu zagwarantują solidarnie jego organizatorzy.
 7. Kandydatury do nagrody mogą zgłaszać: wyższe uczelnie, samodzielne placówki naukowe, samorządy terytorialne, wydawnictwa, towarzystwa naukowe, związki twórcze, stowarzyszenia społeczne, muzea, biblioteki, domy i ośrodki kultury, organizacje polonijne, ambasady RP, redakcje gazet i czasopism zainteresowanych tematyką konkursu oraz ośrodki radiowe i TV. Każdy wniosek musi być w pełni udokumentowany, obejmujący całokształt działalności lub ostatnie pięć lat (książki, publikacje, prezentacja osiągnięć kandydata do nagrody).
 8. Członkowie Kapituły nie mogą kandydować do nagrody glogerowskiej. Przysługuje im natomiast prawo zgłaszania kandydatów.
 9. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo niezwracania nadesłanych prac, pozostaną one własnością SSP „Stopka” w Łomży.
 10. Kapituła Nagrody i Medalu w składzie: prof. Henryk Samsonowicz – przewodniczący, red. Stanisław Zagórski – sekretarz, prof. prof. Bronisław Gołębiowski, Piotr Kowalski, Ludwik Malinowski i Włodzimierz Pawluczuk oraz przedstawiciel MKiDN – oceni nadesłane prace i przyzna nagrody:
 11. Nagroda I stopnia – 20 000 zł
  Nagroda II stopnia – 12 000 zł
  Nagroda III stopnia – 8000 zł
  oraz wyróżnienia po 5000 zł
 12. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo innego podziału nagród.
 13. W szczególnych przypadkach jury ma prawo przyznać nagrody honorowe (medal i dyplom bez gratyfikacji pieniężnej).
 14. Termin zgłaszania kandydatur upływa z dniem 29 lipca 2011 roku. Zgłoszenia należy kierować pod adresem: Społeczne Stowarzyszenie Prasoznawcze "Stopka", al. Piłsudskiego 83, 18–403 Łomża z dopiskiem: DOROCZNA NAGRODA I MEDAL ZYGMUNTA GLOGERA.
  Dodatkowe informacje: tel. 86 216 42 61(2); faks 86 215 11 51, www.stopkapress.com.pl, e-mail: stopka@stopkapress.com.pl
  
Top 5
Polska po latach niewoli
Polska po latach niewoli
Cena: 30,00 zł
Gen: 0.036s Projekt techniczny i wykonanie serwisu: Tomasz Majewski informacja o cookies